Programma tehnikai uz zilo jostu

DŽIU DŽITSU PAMATI

Programma uz zilo jostu


Tehnika, kas nepieciešams zilās jostas eksāmenam.
Progress ir individuāls un atkarīgs no ieguldītā darba, tomēr vidēji ceļš no baltās uz zilo jostu aizņem vismaz 2 gadus un 4 cikla atkārtojumus.